By Simon Delakorda, 16 Oktober, 2023
Krepitev digitalne suverenosti nevladnih organizacij s podpornim okoljem za uporabo odprtokodne programske opreme
Slika prikazuje skupino ljudi, ki dvigajo prenosne računalnike v znak opolnomočenosti

Na konferenci Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi 2023 smo predstavili strokovni prispevek z naslovom »Krepitev digitalne suverenosti nevladnih organizacij s podpornim okoljem za uporabo odprtokodne programske opreme.«

Avtorji prispevka Simon Delakorda, Kristijan Tkalec, Eduard Filipas in Sabina Janičijević izpostavljajo digitalno suverenost kot pomemben vidik digitalne preobrazbe nevladnega sektorja. Suverenost organizacij in posameznikov v digitalnem okolju pomeni samostojno in informirano odločanje o uporabi strojne in programske opreme ter spletnih storitev. Rezultati raziskave o uporabi in potrebah v povezavi z odprtokodnimi programi kažejo, da se nevladne organizacije (NVO) zavedajo prednosti odprtokodne programske opreme pri zagotavljanju digitalne suverenosti, vendar pa jo pri svojem delu uporabljajo v manjši meri.

Prispevek predstavlja digitalno storitev https://www.na-prostem.si/, ki deluje kot podporno okolje za informiranje, neformalno usposabljanje in pomoč pri uporabi preverjenih odprtokodnih in prosto dostopnih programov ter storitev. Hkrati prispeva k digitalni vključenosti NVO in prostovoljskih organizacij ter njihovih uporabnikov v družbo z donacijami obnovljene računalniške opreme, kjer je nameščen Linux operacijski sistem. Podporno okolje Na-prostem.si je bilo prepoznano kot pozitiven premik za leto 2022 v Sloveniji pri izvajanju zavez Berlinske deklaracije o digitalni družbi in digitalni vladi, ki temelji na vrednotah.

Celotno besedilo članka v pdf formatu

https://www.inepa.si/wp-content/uploads/2023/10/Krepitev-digitalne-suverenosti-NVO-podporno-okolje-Na-prostem.pdf.

Priporočeno citiranje

Delakorda, Simon, Kristijan Tkalec, Eduard Filipas in Sabina Janičijević. 2023. Krepitev digitalne suverenosti nevladnih organizacij s podpornim okoljem za uporabo odprtokodne programske opreme – Na-prostem.si. Konferenca Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi VIVID 2023. Ljubljana: Zavod Inštitut za elektronsko participacijo, Društvo Rampa, Zavod Rhea in Beletrina. Dostopno prek https://www.inepa.si/wp-content/uploads/2023/10/Krepitev-digitalne-suverenosti-NVO-podporno-okolje-Na-prostem.pdf.

Izjava o financiranju

Članek povzema rezultate in aktivnosti projekta Na-prostem.si, ki je financiran s strani Ministrstva za javno upravo v okviru javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021-2023.

Izjava o odgovornosti

Vsebina članka je izključno odgovornost avtorjev in ne predstavlja stališč Ministrstva za javno upravo.

Komentarji