By Sabina Janičijević, 10 Oktober, 2023
Naše sporočilo na LUPI: Pravična digitalna družba je odprtokodna!
Ljudje stojijo ob stojnici.

Nevladne organizacije prispevamo k družbenemu razvoju in blaginji na različnih področjih družbenega življenja, 14. septembra smo naša prizadevanja za pravično digitalno družbo predstavili na 20. Festival nevladnih organizacij LUPA. 

Zbrana množica na festivalu nevladnih organizacij Lupa.

Obiskovalci so spoznali prednosti odprtokodnih programov, načine dostopa ter možnosti usposabljanj za njihovo uporabo. Stojnica je zbudila veliko zanimanja tako mimoidočih kot tudi medijev (Val 202, Spletna TV). Obiskovalcem smo odgovorili na različna vprašanja v povezavi s preverjenimi odprtokodnimi in prosto dostopnimi računalniškimi programi ter storitvami. Razdelili smo brošure, v katerih so našli več informacij o usposabljanjih, ki jih nudimo, prav tako pa so lahko preverili, kateri programi in storitve so odprtokodni in prosto dostopni. Obiskovalcem so bili posebej všeč 3D tiskani obeski z maskoto odprte kode pingvinom Tuxom, tisti najbolj navdušeni pa so domov odnesli USB ključek z nameščenim operacijskim sistemom Linux.

Ljudje ob stojnici, na kateri se predstavlja projekt Na-prostem.si

Projekt Na-prostem.si, ki je bil izpostavljen v poročilu Evropske komisije o napredku izvajanja zavez Berlinske deklaracije kot pozitiven premik za leto 2022 v Sloveniji na področju promocije temeljnih pravic in demokratičnih vrednot v digitalni sferi, dokazuje, da je mogoče digitalno vključenost in digitalne kompetence spodbujati na etičen, pravičen in trajnosten način. Predstavlja pomembno alternativo z državnimi sredstvi sponzoriranim projektom učenja uporabe digitalnih tehnologij tehnoloških korporacij in monopolistov. Kakšno računalniško opremo uporabljamo, je tudi vrednotno vprašanje. Digitalne neodvisnosti prebivalstva ne bomo dosegli z usposabljanji za uporabo računalniških programov, ki zbirajo osebne podatke in vohunijo za uporabniki. Pravična in suverena digitalna družba je zato odprtokodna!

Komentarji