Srečanje Emacs user group Slovenija.

Izmenjava idej in pomoč pri uporabi.

Imamo tudi dopisno listo: https://groups.io/g/emacs

Več → https://dogodki.kompot.si/events/98564dd6-00a6-471d-8cdd-b7eec9aa35f4

Kraj

Društvo Rampa, Likozarjeva 1, Ljubljana