Donacije

Donacija računalniške opreme

Društvo Duh časa dejavnost Računalniki za socialno ogrožene izvaja od leta 2011 dalje. Rabljeno računalniško opremo strojno in programsko usposobimo ter podarimo šolajočim, upokojencem, invalidom in socialno-ekonomsko ranljivim posameznikom. V okviru projekta Na-prostem.si smo si zadali cilj podariti 150 računalnikov posameznikom in 50 računalnikov nevladnim organizacijam.

Računalnik in srce in smernici

Vprašalniki

Če ste zainteresirani za pridobitev donacije računalniške opreme, izpolnite ustrezen vprašalnik:

Če bi želeli donirati rabljeno računalniško opremo, izpolnite ustrezen vprašalnik:

 

Brezplačno usposabljanje za prejemnike računalnikov Društva Duh časa

V prihodnjih mesecih bomo organizirali 4 urna usposabljanja za prejemnike donacij. Predstavili vam bomo strojno in programsko delovanja računalnika na točno tistem računalniku, ki bo postal vaša last. Pogledali si bomo, kako se računalnik vzdržuje in kako se odpravijo pogoste ter manjše napake. Čas bomo namenili tudi odgovorom na vaša vprašanja. Usposabljanja bomo organizirali v več krajih po Sloveniji. Nevladne organizacije vabimo, da za vaše uporabnike usposabljanje organiziramo v vaših prostorih in jih hkrati obdarimo z računalniškim kompletom.