Izkaznica projekta »Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost NVO in uporabnikov«

Ciljne skupine projekta

  • zaposleni, sodelavci, člani in prostovoljci v nevladnem sektorju
  • socialno-ekonomsko šibkejši uporabniki storitev nevladnih organizacij
  • invalidne osebe oz. člani invalidskih organizacij

Kazalniki projekta

Naziv kazalnika

Končna vrednost kazalnika v letu 2023

Digitalna rešitev:uporabo e-storitve za identifikacijo ustreznega alternativnega prostega programa ali aplikacije iz prosto dostopne baze (repozitorija)

500 posameznih obiskov repozitorija

Digitalna rešitev: izobraževalni kviz

200 izpolnjenih izobraževalnih kvizov

Digitalna rešitev: distribucija obnovljenih računalnikov s prosto dostopnim programjem za ciljne skupine v okviru projekta

200 distribuiranih računalnikov

Digitalna rešitev: podpora uporabnikom / skupnosti uporabnikov

50 rešenih zadev oz. nasvetov za uporabnike

Digitalna rešitev: USB ključek za uporabo prostega programja

200 razdeljenih USB ključkov

Povečana uporaba prostega programja v NVO

50 NVO in posameznikov, ki so začeli uporabljati prosto programje

Povečana uporaba prostih storitev v NVO

20 uporabniških računov NVO za uporabo za storitev na Na-prostem.si

Dopolnilna anketna raziskava in analiza stanja in potreb med ciljnimi skupinami projekta: 200 anketirancev

Analiza potreb socialno in ekonomsko ranljivih na področju digitalne vključenosti

Poslovni načrt za ustanovitev in trajno delovanje zadruge

Poslovni načrt za ustanovitev in trajno delovanje zadruge

Ozaveščanje in informiranje za prosto programje

10.000 posameznih obiskovalcev vstopne strani Na-prostem.si