Novice
Članek predstavlja prednosti uporabe preverjene odprtokodne programske opreme za digitalno preobrazbo nevladnih organizacij z vidika dostopa do digitalnih tehnologij, pridobivanja digitalnih kompetenc in preobrazbe v "odprto organizacijo".
Nevladne organizacije, ki so povezane v Mreži NVO-VID, si v okviru projekta »Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost NVO in uporabnikov« prizadevajo za kakovostno življenje v informacijski družbi ter za opolnomočenje ljudi in nevladnih organizacij s pomočjo digitalnih tehnologij.

V Društvu Duh časa smo strašno veseli sinergij.

Ena teh se je realizirala v petek, 14. oktobra, na dan 5. mednarodnega dneva e-odpadkov v Ljubljani.

Analiza potreb po pridobivanju znanj na področju uporabe odprtokodnih programskih rešitev socialno in ekonomsko ranljivih je pokazala, da jih 35 % želi pridobiti nova znanja. Večinoma uporabljajo orodja za dostopanje do spleta in elektronske pošte. Približno ena petina si želi povečati razumevanje delovanja odprtokodne programske opreme - operacijskega sistema in programov.

Linux Mint je ena najbolj priljubljenih distribucij operacijskega sistema Linux za namizne in prenosne računalnike.

LibreOffice je zelo zmogljiv, popolnoma brezplačen in prosto dostopen pisarniški paket. Sestavljajo ga računalniški programi za urejanje besedil (Writer), ustvarjanje predstavitev (Impress), obdelavo preglednic (Calc), izdelavo diagramov in risb (Draw), upravljanje zbirk podatkov (Base) in sestavljanje formul (Math).

FOSS (Free & Open Source Software), odprta koda (Open Source Software) in prosto programje (Free Software) so vsi termini, ki opisujejo istovrstno programje. Gre torej za sopomenke.

17. maj 2022 - Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo in Digitalno središče NVO sta ob Mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe organizirala dogodek »Prosto programje in storitve za digitalno suvereno družbo in prebivalstvo«.

Delovna skupina za prosto programje in storitve pri Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je na Službo vlade RS za digitalno preobrazbo naslovila pobudo, da se v prihodnje javne razpise službe in ministrstev, ki bodo namenjeni financiranju programov in projektov nevladnih organizacij vključi določilo, ki med upravičene stroške upošteva tudi različne oblike nadomestil, povračil in kompenzacij za uporabo odprtokodne programske opreme (t.j. prosto programje, ang: Free and Open Source Software) ter storitev.

V okviru projekta Na-prostem.si gradimo skupnost mentorjev, ki bodo izvajali usposabljanja za odprtokodno programsko opremo in storitve ter nudi