Novice

Linux Mint je ena najbolj priljubljenih distribucij operacijskega sistema Linux za namizne in prenosne računalnike.

LibreOffice je zelo zmogljiv, popolnoma brezplačen in prosto dostopen pisarniški paket. Sestavljajo ga računalniški programi za urejanje besedil (Writer), ustvarjanje predstavitev (Impress), obdelavo preglednic (Calc), izdelavo diagramov in risb (Draw), upravljanje zbirk podatkov (Base) in sestavljanje formul (Math).

FOSS (Free & Open Source Software), odprta koda (Open Source Software) in prosto programje (Free Software) so vsi termini, ki opisujejo istovrstno programje. Gre torej za sopomenke.

17. maj 2022 - Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo in Digitalno središče NVO sta ob Mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe organizirala dogodek »Prosto programje in storitve za digitalno suvereno družbo in prebivalstvo«.

Delovna skupina za prosto programje in storitve pri Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je na Službo vlade RS za digitalno preobrazbo naslovila pobudo, da se v prihodnje javne razpise službe in ministrstev, ki bodo namenjeni financiranju programov in projektov nevladnih organizacij vključi določilo, ki med upravičene stroške upošteva tudi različne oblike nadomestil, povračil in kompenzacij za uporabo odprtokodne programske opreme (t.j. prosto programje, ang: Free and Open Source Software) ter storitev.

V okviru projekta Na-prostem.si gradimo skupnost mentorjev, ki bodo izvajali usposabljanja za odprtokodno programsko opremo in storitve ter nudi

V okviru projekta Na-prostem.si vabimo k izpolnjevanju anketnega vprašalnika za zaposlene, sodelavce in prostovoljce v nevladnih organizacijah, ki pri svojem delu uporabljate digitalna orodja.

Ljubljana, 24. januar 2022 - Enakopravnost, preglednost, varnost in suverenost predstavljajo bistvena načela digitalne preobrazbe.