Usposabljanje bo namenjeno delu z urejevalnikom besedil LibreOffice Writer. Udeleženci bodo na primeru pisanja projektnega poročila spoznali naslednje možnosti urejanja besedila: priprava naslovne strani, pisanje besedila (črkovanje, opombe, številčenje, posebni znaki, hiperpovezava), spreminjanje besedila (beleženje sprememb besedila in vstavljanje komentarjev), oblikovanje besedila (številčenje strani, ročni prelomi, slog strani, seznami), dodajanje kazala (urejanje naslovov in podnaslovov v besedilu ter vstavljanje kazala), dodajanje in oblikovanje slik, strukturiranje vsebin (tabela), prikaz podatkov (graf), shranjevanje, izvoz in tiskanje dokumenta ter pomoč uporabnikom. Udeleženci bodo spoznali tudi osnove odprtokodne programske opreme in v praksi preizkusili uporabo digitalne storitve Na-prostem.si.

Čas usposabljanja
Kraj

Žalec

Organizacija
Društvo za razvoj civilnih iniciativ Most Žalec
Predavatelj
mag. Simon Delakorda
Inštitut za elektronsko participacijo