By Simona.Knavs, 5 November, 2022
Kakšna znanja za digitalno vključenost si želijo?
Računalnik, tipkanje na računalnik

Ena prvih aktivnosti projekta Na-prostem.si je bila priprava Analize potreb socialno in ekonomsko ranljivih na področju digitalne vključenosti. Združevala je prvo sistematično analizo zadovoljstva prejemnikov donacij Društva Duh časa in analizo potreb po pridobivanju znanj na področju uporabe odprtokodnih programskih rešitev te ciljne skupine projekta.

Vprašalnik smo posredovali v aprilu 2022 na 700 e-naslovov prejemnikov donacij iz baze Društva Duh časa in nevladnih ter drugih organizacij, ki so z društvom sodelovale v desetletju delovanja dejavnosti Računalniki za socialno ogrožene.

Prikaz rezultatov ankete v tabeli.
Prikazan je grafični prikaz odgovora na vprašanje, katera nova znanja uporabniki potrebujejo. Odgovorilo je 19 anketirancev. 6 % si želi bolje razumeti, kaj računalnik sploh omogoča. Med 10 in 18 % jih zanimajo bolj tehnični vidiki, petina pa si želi boljšega razumevanje programske opreme.

Odzvalo se je 74 anketirancev, od tega 60 oz. 83 % prejemnikov ali uporabnikov doniranega računalnika opremeljenega z odprtokodnim programjem. Vzorec ni reprezentativen, kljub temu je analiza podala nekaj zanimivih izhodiščnih informacij.

Med njimi jih je bilo z donacijo Društva Duh časa povsem zadovoljnih 66 % (N = 58), nihče pa ni poročal o večjem nezadovoljstvu (ne delovanju računalnika). 14 % jih je težave vezalo na pomanjkanje znanja, 13 % pa na potrebe po uporabi licenčnega operacijskega sistem.

Skupno je 35 % sodelujočih izrazilo željo po pridobivanju novega znanja.

Uporabniki (N = 23) poročajo (Tabela 1), da se v 30 % skoraj nikoli ali nikoli ne poslužujejo spletnih storitev (spletna banka, e-davki, oddaja vlog na UE ipd.), v 40 % ne opravljajo spletnih nakupov in skoraj polovica jih zares ne opravlja spletnih nakupov.

Tabela 1: Pogostost načinov uporabe računalnika

Tabela 1: Pogostost načinov uporabe račnunalnika, Pogosto ali zelo pogosto je bil izbran odgovor pri ponujenih odgovorih "splet" 96 %, E-pošta 78 %, zabava 52 %, pisarniška orodja in socialna omrežja 48 %, spletne storitve 30 %, video konfernca 26 %, spletni nakupi 17 %.

Ko pa smo jih povprašali, katera oziroma kakšna znanja bi si želeli pridobiti, je le 6 % (N = 19) izbralo področje uporabe spleta.

6 % jih je jasno sporočilo, da pravzaprav ne razumejo še dobro, kaj računalnik sploh omogoča. Med 10 in 18 % jih zanimajo tehnični vidiki (strojna oprema, popravila, vzdrževanje).

Ena petina (pribl. 20 %) si želeli povečati razumevanje delovanja odprtokodne programske opreme – operacijskega sistema in programov. Med programi, pa izstopa zanimanje za pripravo predstavitev, obdelovanje video posnetkov ter slik in fotografij.

Celotno besedilo analize se nahaja TUKAJ.

Komentarji