By Sabina Janičijević, 24 Marec, 2023
Video: Spoznajte ekipo, ki stoji za projektom Na-prostem.si

Projekt Na-prostem.si je zakorakal v drugo leto izvajanja, zato je čas, da vam predstavimo ekipo, ki stoji za projektom in skuša spodbuditi digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij preko uporabe odprtokodnih programov in storitev.

By hook, 9 Marec, 2023
Suverenost uporabnika slovenskih mobilnih in spletnih bank
Analizirali smo spletne in mobilne banke 16 bank in prišli do precej mešanih zaključkov. Npr. vse spletne delujejo na Firefox in Linux, a le 9 brez potrebe po pametnem telefonu, in samo 4 nudijo uporaben izvoz transakcij. Če želimo biti neodvisni od Googlovih storitev, pa pride v poštev le 11 bank.
By Maša Malovrh, 2 Marec, 2023
Tutoriali Na-prostem.si: pomoč za rabo odprtokodnih programov in storitev

Za podporo pri samostojni rabi odprtokodnih programov in storitev, ki jih bodo udeleženci spoznali na naših usposabljanjih, pripravljamo zbirko video navodil oziroma tutorialov za uporabo najbolj priljubljenih odprtokodnih programov in storitev.

By Kristijan Tkalec, 22 Februar, 2023
Odprta koda kot upravičen strošek na javnih razpisih
Kako približati uporabo preverjene odprtokodne programske opreme in storitev nevladnim in vladnim organizacijam, podjetjem in posameznikom? Prvi korak vidimo v spoznavanju, izobraževanju in usposabljanju posameznikov in celih organizacij za uporabo dotične programske opreme.
By Sabina Janičijević, 9 December, 2022
Digitalizacija po meri človeka: predstavitev projekta in spletnega servisa
Nevladne organizacije, ki so povezane v Mreži NVO-VID, si v okviru projekta »Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost NVO in uporabnikov« prizadevajo za kakovostno življenje v informacijski družbi ter za opolnomočenje ljudi in nevladnih organizacij s pomočjo digitalnih tehnologij.
By Simona.Knavs, 5 November, 2022
Kakšna znanja za digitalno vključenost si želijo?
Analiza potreb po pridobivanju znanj na področju uporabe odprtokodnih programskih rešitev socialno in ekonomsko ranljivih je pokazala, da jih 35 % želi pridobiti nova znanja. Večinoma uporabljajo orodja za dostopanje do spleta in elektronske pošte. Približno ena petina si želi povečati razumevanje delovanja odprtokodne programske opreme - operacijskega sistema in programov.
By Simon Delakorda, 5 Julij, 2022
Pravična digitalna preobrazba z uporabo preverjenih odprtokodnih programov

17. maj 2022 - Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo in Digitalno središče NVO sta ob Mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe organizirala dogodek »Prosto programje in storitve za digitalno suvereno družbo in prebivalstvo«.

By Simon Delakorda, 5 Julij, 2022
Vključitev odprtokodne programske opreme med upravičene stroške
Delovna skupina za prosto programje in storitve pri Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je na Službo vlade RS za digitalno preobrazbo naslovila pobudo, da se v prihodnje javne razpise službe in ministrstev, ki bodo namenjeni financiranju programov in projektov nevladnih organizacij vključi določilo, ki med upravičene stroške upošteva tudi različne oblike nadomestil, povračil in kompenzacij za uporabo odprtokodne programske opreme (t.j. prosto programje, ang: Free and Open Source Software) ter storitev.
By Simon Delakorda, 9 Junij, 2022
»Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost NVO in uporabnikov«

Ljubljana, 24. januar 2022 - Enakopravnost, preglednost, varnost in suverenost predstavljajo bistvena načela digitalne preobrazbe.