By Sabina Janičijević, 24 Marec, 2023
Video: Spoznajte ekipo, ki stoji za projektom Na-prostem.si
Del ekipe projekta Na-prostem.si

Projekt Na-prostem.si je zakorakal v drugo leto izvajanja, zato je čas, da vam predstavimo ekipo, ki stoji za projektom in skuša spodbuditi digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij preko uporabe odprtokodnih programov in storitev.

V dvoletnem projektu partnersko sodelujemo nevladne organizacije: Beletrina, zavod za založniško dejavnost, RAMPA - Društvo za krepitev potencialov mladih na področju znanosti, umetnosti in tehnologije, Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost in Zavod INePA - Inštitut za elektronsko participacijo ter zunanji izvajalci Društvo Duh časa, Zavod Studio 12, Lugos – društvo uporabnikov Linuxa Slovenije in Zavod Rhea Novo mesto. Projekt je plod dolgoletnega sodelovanja nevladnih organizacij, ki smo vključene v Mrežo nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (Mreža NVO-VID).

Zakaj projekt Na-prostem.si?

Projekt Na-prostem je nastal kot odgovor na vprašanje, kakšne digitalizacije za nevladni sektor si želimo. Ker se vsi sodelujoči v projektu zavzemamo za dostopno, pravično, suvereno digitalizacijo, v okviru projekta spodbujamo k uporabi odprtokodnih programov in rešitev. »Prva stvar, ki nas je pritegnila k sodelovanju v projektu Na-prostem.si, je vrednotnega sistem, ki stoji v ozadju in je skladen z načeli delovanja Inštituta za elektronsko participacijo. Gre za načela odprtosti, preglednosti, vključevanja, skupnosti in pa sodelovanja. To so na nek način tudi osnovni parametri, ki stojijo v ozadju odprte kode,« je povedal Simon Delakorda (INePA). 

Sodelujoči v projektu pa ne spodbujamo uporabe odprtokodnih programov in storitev zgolj zaradi vrednot, ampak tudi zaradi tega, ker smo prepričani, da omogočajo učinkovito digitalizacijo nevladnega sektorja in vključevanje v digitalno družbo ne glede na socialno-ekonomski položaj.

Kaj si lahko obetate?

Vabimo vas k ogledu spodnjega videa, v katerem nas boste lahko bolje spoznali. Med drugim bomo odgovorili na vprašanja, kakšna je naša vloga v projektu, zakaj smo se odločili priključiti projektu in kaj za vas pripravljamo v prihodnjih mesecih. Manjši namig – iščemo nove mentorje, pridno snemamo poučne video vsebine, kmalu pa bomo začeli tudi z izvajanjem izobraževanj in z donacijami obnovljene računalniške opreme

Česa si želimo po zaključku projekta, pa je dobro povzel Luka Frelih z Ljudmile: »Ideja tega projekta je, da bi zgradili temelje za bodočo zadrugo oziroma nek sistem podpore nevladnim organizacijam, ki želijo uporabljati prosto programsko opremo. Skratka, da se naredi neka skupnost, ki bo lahko podpirala nevladne organizacije pri uporabi prostih programov in od tega tudi živela oziroma s to dejavnostjo tudi preživela.«

Več v spodnji video predstavitvi sodelujočih nevladnih organizacij

Komentarji